Polityka prywatności sklepu internetowego CONCERAMI

Postanowienia ogólne.

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego CONCERAMI prowadzonego pod adresem www.concerami.com.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego CONCERAMI – jest Piotr Firfas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FOKUS Piotr Firfas” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 28/13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. dr Pieniężnego 28/13, 65-054 Zielona Góra, NIP: 973-05-79-684, REGON 080226348.
 3. Znaczenie wszystkich wyrazów i określeń rozpoczynających się na dużą literą, zostało zdefiniowane w Regulaminie Sklepu Internetowego CONCERAMI, dostępnym pod adresem: Regulamin sklepu.

Cel i Zakres zbieranych danych.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego CONCERAMI oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Przeglądanie stron internetowych Sklepu Internetowego, nie wymaga podawania przez Potencjalnego Klienta jego danych osobowych.
 4. Dane osobowe zamieszczone przez Potencjalnego Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu udzielenia odpowiedzi, na pytania przedstawione w tym formularzu.
 5. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji Konta są wykorzystywane przez Sprzedawcę, do umożliwienia Potencjalnemu Klientowi zalogowania się, w celu skorzystania z funkcjonalności stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym złożenia Zamówienia oraz jego realizacji przez Sprzedawcę – zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego CONCERAMI.
 6. Dane osobowe gromadzone podczas procesu składania Zamówienia przez Klienta nieposiadającego Konta, są wykorzystywane przez Sprzedawcę do realizacji złożonego Zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego CONCERAMI.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych.
 8. Po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta lub Potencjalnego Klienta, dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę do działań marketingowych, w postaci oferowania produktów dostępnych w Sklepie Internetowym CONCERAMI.
 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola, w trakcie procesu rejestracji Konta oraz składania Zamówienia.
 10. Sprzedawca przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, nazwa miejscowości).

Polityka w sprawie plików cookies.

 1. W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, na której prowadzony jest Sklep Internetowy CONCERAMI, Sprzedawca zbiera automatycznie informacje zawarte w plikach cookies, stanowiące pliki tekstowe.
 2. Poza zapewnieniem funkcjonalności strony internetowej, pliki cookies wykorzystywane są przez Sprzedawcę do tworzenia statystyk pozwalających usprawnić funkcjonowanie strony internetowej oraz planować działania marketingowe Sklepu Internetowego CONCERAMI.
 3. Informacje zbierane w ramach plików cookies, nie służą identyfikacji osób przeglądających stronę internetową, na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości.

Kontakt z Klientem.

Sprzedawca kontaktuje się z Klientami i Potencjalnymi Klientami – za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz telefonicznie. W celu umożliwienia Klientowi oraz Potencjalnemu Klientowi kontaktu, Sprzedawca wskazuje:

 • adres do doręczeń przesyłek tradycyjnych:

Piotr Firfas

FOKUS Piotr Firfas

dr Pieniężnego 28/13

65-054 Zielona Góra;

 • adres do przesyłania poczty elektronicznej: info@concerami.com;
 • numer telefonu: +48 696 959 999

Zabezpieczenie danych osobowych.

 1. W celu zabezpieczenia zebranych danych przed dostępem osób nieupoważnionych, Sprzedawca używa nowoczesnej ochrony antywirusowej.
 2. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Sprzedawca oraz upoważnione przez niego osoby z nim współpracujące.

Postanowienia końcowe.

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji i poprawiania, uzyskania od Sprzedawcy informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe oraz celu przetwarzania tych danych.
 2. Klient ma prawo żądać zaprzestania przez Sprzedawcę przetwarzania jego danych oraz ich usunięcia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w zakresie stosowanej przez niego polityki ochrony prywatności i plików cookies. Zmiany będą udostępniane przez Sprzedawcę na niniejszej stronie.